Algemeen

 

Het jaar 2015 is een belangrijk jaar voor de internationale scheepvaart. Dit in verband met drastische aanpassingen in de Marpol Annex VI regelgeving die per 1 januari 2015 van kracht zijn. Reders ontkomen er
niet aan om na te denken over de gevolgen van deze emissiereducerende maatregelen. Wellicht moet ook u,
als strategisch verantwoordelijke decisionmaker, een aantal belangrijke keuzes maken. 
 

 

In de eerste editie van ‘Shipping 2015’, op 9 oktober 2013 in the Harbour Club in Amsterdam, heeft de regelgeving centraal gestaan. Verschillende sprekers hebben aangeven hoe volgens hen de duurzaamheidsambities van Marpol Annex VI de markten zullen beïnvloeden. 

In de tweede editie van ‘Shipping 2015’, die op donderdag 29 januari 2015 plaatsvond, stond duurzaam ondernemen in de maritieme sector centraal.