Het jaar 2015 is een belangrijk jaar voor de internationale scheepvaart. Dit in verband met drastische aanpassingen in de Marpol Annex VI regelgeving die per 1 januari 2015 van kracht zijn. Reders ontkomen er niet aan om na te denken over de gevolgen van deze emissiereducerende maatregelen. Wellicht moet ook u, als strategisch verantwoordelijke decisionmaker, een aantal belangrijke keuzes maken. Bebeka ondersteunt u daar graag bij. De afgelopen jaren hebben wij dit o.a. gedaan door middel van twee ‘Bebeka Shipping 2015’ bijeenkomsten waarvan u hieronder de terugblikken kunt bekijken.