Algemeen

Het jaar 2015 belooft een belangrijk jaar te worden voor de internationale scheepvaart. Dit in verband met drastische aanpassingen in de Marpol Annex VI regelgeving die dan van kracht zullen zijn. Reders ontkomen er niet aan om nu al na te denken over de gevolgen van deze emissie reducerende maatregelen. Wellicht dat ook u als gevolg van deze maatregelen de komende jaren een aantal strategische beslissingen moet nemen.

In de eerste editie van ‘Shipping 2015, op 9 oktober 2013 in the  Harbour Club in Amsterdam,  heeft de aankomende regelgeving centraal gestaan. Verschillende sprekers hebben aangeven hoe volgens hen de duurzaamheidsambities van Marpol Annex VI de markten zullen beïnvloeden. 

In een tweede, gepland voor januari 2015, en een derde te houden editie van ‘Shipping 2015’ zullen wij dieper ingaan op de technische mogelijkheden en innovaties die op dat moment beschikbaar zijn voor de reders. 

Onze inleiders zullen interessante observaties en relevante trends aanreiken. Toch zijn de bijeenkomsten nadrukkelijk niet bedoeld voor éénrichtingsverkeer. Er is volop ruimte om ook met de gastsprekers persoonlijk van gedachten te wisselen. Alles is erop gericht om u te helpen een visie te ontwikkelen en, indien nodig, nu al in te spelen op de veranderingen die gaan komen.