Sprekers 2013

Jeroen van der Veer     

Jeroen van der Veer, voormalig CEO van Royal Dutch Shell

Jeroen van der Veer (Utrecht, 27 oktober 1947) is een Nederlands topman, hij was president-directeur van de Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij NV en tussen maart 2004 en juli 2009 CEO van Royal Dutch Shell.

Jeroen van der Veer rondde in 1971 een studie werktuigbouwkunde in Delft af, en in 1976 - toen hij al bij Shell werkte - een studie economie in Rotterdam.

Sinds 1971 werkt Van der Veer bij Shell. Hij heeft verschillende functies gehad in raffinage en marketing in Nederland, Curaçao en het Verenigd Koninkrijk. Hij was coördinator van de regio sub-Sahara en directeur van Shell Nederland met verantwoordelijkheid voor de raffinage en chemische processen bij Shell Pernis. Hij was president en CEO van Shell Chemical Company in de Verenigde Staten waarna hij werd benoemd tot lid van het Comité van Directeuren.

Jeroen van der Veer heeft twee keer de Elfstedentocht gereden, in 1986 en in 1997.

Koen Berden  

Koen Berden, Commercieel Directeur en Senior Partner Ecorys Nederland

Dr. Koen Berden is commercieel directeur en senior partner bij Ecorys Nederland. Hij is assistent hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurslid van de Stichting IIDE (Institute for International and Development Economics).

Koen is verantwoordelijk voor het winnen van werk bij de verschillende directoraten-generaal van de EU27-markt. Hij zorgt voor de coördinatie en de focus op het continu opbouwen en verbeteren van kennis en competenties om zo werk te kunnen blijven winnen.

De afgelopen 15 jaar heeft Koen veel ervaring opgedaan als senior projectleider van complexe projecten. Voorts is hij senior expert op het gebied van internationale handel, sectorspecifieke concurrentiekracht, diensten en hij is expert in het gebruik van kwantitatieve technieken en modellen om problemen en vraagstukken op te lossen. Hij is projectleider geweest van verschillende economische duurzaamheidstudies over potentiële vrijhandelsverdragen van de EU. Hij leidde voorts een toonaangevende studie over de effecten op handel en investeringen van non-tarifaire maatregelen tussen de EU en de VS. Dergelijke studies en projecten worden uitgevoerd in opdracht van klanten in Nederland en andere EU-landen.

Koen is als projectcoördinator van de raamwerkcontracten ‘Sector Concurrentie Studies’ en ‘Industriële Concurrentiekracht’ en als voorzitter van ECSIP (European Consortium for Sustainable Industrial Policy) betrokken bij vele studies waarin de concurrentiepositie van industriesectoren in de EU worden geanalyseerd en die resulteren in relevante beleidsaanbevelingen.

Douglas Raitt  

Douglas Raitt, Global FOBAS Manager bij Lloyd’s Register

Douglas Raitt, Global FOBAS Manager by Lloyds Register, studeerde in 1995 in Rotterdam af in Chemical Engineering, om daar een jaar later Business Engineering aan toe te voegen. Daarna specialiseerde Douglas zich op scheepsbrandstoffen. Hij gaf leiding aan laboratoria in Rotterdam en Singapore alvorens in 2005 als adviseur bij Lloyd’s Register aan de slag te gaan op de afdeling Fuel Oil Bunkering. Inmiddels heeft hij 15 jaar ervaring in de ontwikkeling en het testen van scheepsbrandstoffen. Douglas houdt zich dagelijks bezig met diverse brandstofvraagstukken en de daarbij behorende oplossingen, waarbij milieuregels een dagelijks aandachtspunt vormen voor zijn werk met scheepseigenaren en -managers.

Douglas pleit voor best practice normering in de internationale scheepsgemeenschap en bevordert de educatie permanent van alle betrokkenen, zowel op het gebied van regelgeving als van technologie. Douglas is zeer goed ingevoerd als het gaat om de brandstoffen van de toekomst, zoals LNG, Methanol en biobrandstoffen, en weet hun toekomstige rol dan ook terdege in te schatten.

 

Het dagvoorzitterschap was in handen van:

Sven Kockelmann     

Sven Kockelmann

Journalist en tv-presentator

Sven Kockelmann is een Nederlands journalist en tv-presentator.